Публічна інформація

Статут закладу освіти

Свідотство про державну реєтрацію закладу

довідка з єдиного державного реєстру

Свідотство(наказ) про державну атестацію закладу

Структура та органи управління закладу освіти

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Перелік освітніх програм, що реалізуються в закладі освіти

Освітня програма на 2018-2019 навчальний рік

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти управлінням освіти

-Додаток до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради  «12»грудня 2017 року № _548

Ліцензований обсяг(проектна потужність закладу освіти)- 1776 учнів

Фактична кількість осіб, які навчаються у закдаді освіти (фактична кількість дітей станом на 01.09 поточного року) – 1437 учнів

Мова освітнього процесу – державна

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами): перелік та кількість класних приміщень, залів, навчальних кабінетів, бібліотеки, медіатеки, лінгафонних кабінетів, тощо

Результати моніторингу якості освіти (діаграми по предметам та паралелям класів, у відсотках, прізвища учнів та вчителів не вказуються – за грудень поточного навчального року)

Результати моніторингу якості освіти (діаграми по предметам та паралелям класів, у відсотках, прізвища учнів та вчителів не вказуються – за травень поточного року

Річний звіт про діяльність закладу освіти (звіт керівника закладу)

Правила прийому до закладу освіти (відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад і правила прийому для закладів нового типу _1клас

Правила прийому до закладу освіти (відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад і правила прийому для закладів нового типу _10клас

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами – Заклад забезпечений пандусом

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати (за наявності)

Кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонена законодавством

Вибір та замовлення підручників для учнів 5 класу та пед. працівників ЗЗСО

Протокол педагогічної ради вибору підручників

Вибір та замовлення підручників

Вибір та замовлення підручників для учнів 5,10 класів та пед. працівників ЗЗСО від 25.04.2018

Протокол №6 пед.ради ліцею№15 від 25.04.2018р

Протокол №7 пед.ради ліцею№15 від 16.05.2018р

Результати вибору електронних версій-макетів підручників для 1 класу

Результати вибору електронних версій-макетів підручників для 5 класу

Результати вибору електронних версій-макетів підручників для 10 класу

Інформація щодо спроможності забезпечити здобуття освіти учнями за денною формою навчання у 2018-2019 навчальному році

Список дітей, зарахованих до першого класу 2018-2019-н-р.

1-А    1-Б    1-В     1-Г    1-Д