Статут самоврядування

СТАТУТ ШКІЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТУ учнівського самоврядування ліцею №15

Члени Парламенту учнівського самоврядування – Шкільного парламенту (далі – ШП), від імені учнів, виражаючи волю учнів, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини – учня, та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення учнівського самоврядування в ліцеї, прагнучи розвивати і зміцнювати демократію у суспільстві, приймає цей Статут – основний закон Шкільного парламенту ліцею №15, що є формою організації учнівського самоврядування.

Розділ 1

Загальні засади

Стаття 1. Учнівське самоврядування є добровільним об‘єднанням учнів.

Стаття 2. Учнівське самоврядування є організацією, що складається з учнів ліцею, створена ними для них і для людей. Кожен учень – особистість.

Стаття 3. Метою учнівського самоврядування є формування в учнів почуття господаря школи, класу, вміння співробітничати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

Стаття 4. Основною мовою спілкування в ліцеї є мова – українська. Учнівське самоврядування дбає про запровадження мови в усіх сферах діяльності ліцею.

Стаття 5. Учнівське самоврядування сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Стаття 6. Учнівське самоврядування поєднує законодавчу, виконавчу та судову владу на засадах її поділу.

Розділ 2

Права, свободи та обов‘язки

Стаття 7. Усі учні ліцею №15 є рівними у своїй гідності та правах.

Стаття 8. Особистість кожного, хто працює чи навчається в ліцеї, є недоторканною і ніщо не повинно загрожувати здоров‘ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.

Стаття 9. Образою честі і гідності кожного, хто працює чи навчається в ліцеї, є будь-які дії чи слова, що принижують честь, гідність іншої людини.

Стаття 10. Кожен учень має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей.

Стаття 11. Кожен учень має обов‘язки перед суспільством та громадою ліцею.

Учень зобов‘язаний:

– пройти курс навчання в ліцеї;

– подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;

– виконувати вимоги вчителів згідно підготовки до уроків;

– дотримуватись норм та правил поведінки в ліцеї.

Стаття 12. Учень має право, щоб урок закінчувався відразу після дзвінка на перерву.

Стаття 13. Учень має право на свободу думки та слова, на вільне вираження своїх поглядів та переконань.

Стаття 14. Кожен учень має право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. Ця інформація не повинна порушувати честь та гідність кожного, хто навчається чи працює в ліцеї.

Стаття 15. Кожен учень має право обирати профіль навчання, факультативи та додаткові заняття, мистецькі гуртки, студії – на свій  вибір.

Стаття 16. Кожному гарантується право знати свої права та обов‘язки.

Стаття 17. Кожен учень або працівник школи зобов‘язаний неухильно додержуватися Статуту та законів учнівського самоврядування.

Стаття 18. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Стаття 19. Учні мають право брати участь в управлінні справами учнівського самоврядування ліцею, вільно обирати і бути обраними до ШП, подати свою пропозицію, вимогу Президентові  ШП ліцею, що є формою організації учнівського самоврядування.

Стаття 20. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди.

Стаття 21. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.

Стаття 22. Кожен учень ліцею має право брати участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя.

Розділ 3

Структура учнівського самоврядування

Стаття 23. Учнівське самоврядування в ліцеї №15 відповідає наступній структурі:

  • Шкільний парламент (ШП)
  • Президент ШП
  • Віце-президент ШП
  • Секретар ШП
  • Спеціальні центри Парламенту:

– Центр дисципліни та порядку

– Прес-центр

– Центр спорту та здоров‘я

– Центр волонтерства

– Центр дозвілля

– Центр науки та навчання

  • Спікери центрів парламенту
  • Збори президентів класів (старостат, «Сузір’я»)

Розділ 4

Президент Шкільного парламенту

Стаття 24. Президент є головою учнівського самоврядування в школі.

Стаття 25. Президент є гарантом прав учнів, визначених законом.

Стаття 26. Президент співпрацює зі спікерами центрів ШП та кураторами ШП, безпосередньо коригує і спрямовує роботу Парламенту.

Стаття 27. Президент ініціює проведення заходів, акцій, які не суперечать Законам чи Статуту, і мають за мету благо ліцею.

Стаття 28. Президент співпрацює з адміністрацією ліцею згідно Статуту.

Стаття 29. Президент може призупинити рішення Парламенту  і домагатися його перегляду.

Стаття 30. Президент може бути присутнім на засіданні Педагогічної Ради школи, виступати на захист учнів ліцею.

Стаття 31. Президент звітується перед  Парламентом  у кінці навчального року. Парламент може оголосити імпічмент Президенту в разі невиконання Президентом своїх обов’язків і порушень Законів школи.

Стаття 32. Президент поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.

Стаття 33. Президент складає таку присягу:

«Я, (ім’я та прізвище), волею учнів ліцею №15 обраний Президентом Шкільного парламенту ліцею №15, що є формою організації учнівського самоврядування, заступаючи на цей пост, повністю усвідомлюючи  високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити учням та колективу ліцею, суворо дотримуватися Конституції України та Статуту, сприяти втіленню їх положень у життя, зміцнювати авторитет навчального закладу, охороняти права, свободи і законні інтереси ліцейської громади, гідно нести високе звання Президента Шкільного парламенту, сумлінно виконувати свої обов‘язки».

Стаття 34. Президент планує і веде збори Парламенту, протоколи зборів ведуться Секретарем ШП.

Стаття 35. Президент розподіляє завдання між членами Парламенту.

Стаття 36. Президент співпрацює з кураторами ШП (педагогами-організаторами).

Стаття 37. Президент виконує функцію зв’язку між учнями й адміністрацією ліцею, вчителями і місцевою громадою.

Стаття 38. Президент відповідає за підготовку майбутніх керівників учнівського самоврядування в ліцеї.

Стаття 39. Президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента ШП.

Розділ 5

Вибори Президента

Стаття 40. Кандидат  в Президенти висувається групою учнів, кураторами ШП чи шляхом самовисування.

Стаття 41. Президент обирається таємним голосуванням.

Стаття 42. Президент обирається більшістю голосів учнів та вчителів шляхом таємного голосування.

Стаття 43. Право бути обраним має кожен учень 9-11 класу.

Стаття 44. Офіційне оголошення результатів виборів Президента проводиться протягом трьох днів після виборів.

Стаття 45. Новообраний Президент вступає на пост з моменту складання присяги на урочистому засіданні ШП.

Стаття 46. Президент ШП обирається терміном на 1 рік. Повноваження  Президента ШП можуть бути подовжені на рік у випадку відсутності заявлених кандидатів на посаду.

Розділ 6

Куратори ШП

Стаття 47. Кураторами ШП є виключно педагогічні працівники ліцею.

Стаття 48. Куратори ШП координують роботу ШП та центрів, організовують ведення документації (план роботи, плани проведення заходів тощо).

Стаття 49. Контролюють виконання рішень та інформують про це членів учнівського  самоврядування.

Стаття 50. У разі відсутності Президента виконують його обов’язки.

Розділ 7

Парламентські центри

Центр дисципліни та порядку

Стаття 51. Центр дисципліни та порядку:

– надає допомогу педагогічному колективу ліцею у вихованні свідомої дисципліни, дотриманні  учнями Правил для учнів;

допомагає в організації чергування класних колективів по школі, на вечорах, призначає та інструктує відповідальних чергових  Парламенту, оцінює якість виконання цієї роботи;

вживає заходів щодо виховання в учнів бережливого ставлення до збереження шкільного майна;

за необхідності, створює бригади учнів для ремонту меблів та шкільного інвентарю;

розробляє і пропонує засоби виховного впливу до порушників дисципліни;

співпрацює з батьківським комітетом, правлінням ліцею з питать поведінки учнів;

звертає увагу на виконання учнями вимог щодо зовнішнього вигляду.

Центр дозвілля

Стаття 52. Центр дозвілля:

 проводить заплановані культурно-масові справи, організовує шкільні і класні вечори, свята народного та шкільного календаря, координує між класами та учнями розподіл доручень щодо підготовки цих заходів;

організовує тематичне оформлення ліцею та класних кімнат;

по можливості, встановлює зв‘язки з кінотеатрами, виставками, музеями тощо;

домовляється про проведення запланованих ШП лекцій, вечорів, екскурсій для учнів;

вивчає бажання учнів щодо організації і роботи гуртків та ініціює проведення конкурсів, фотовиставок;

  забезпечує відповідною інформацією прес-центр ліцею.

 

Центр спорту та здоров‘я

Стаття 53. Робота центру полягає в проведенні різних спортивних акцій, турнірів, квестів, соціальних реклам, вікторин, презентацій, туристичних змагань і походів.

Члени центру:

– повинні проявляти активність у різних спортивних акціях, пропагувати здоровий спосіб життя серед учнів ліцею;

  контролюють збереження спортивного інвентарю ліцею, якщо використовують його у своїй запланованій діяльності;

здійснюють контроль за прибирання шкільної території.

Прес-центр

Стаття 54. Прес-центр:

– забезпечує систематичний випуск шкільної газети «Ліцейський БУМ»,  а також роботу вебсторінок навчального закладу;

інформує учнів, вчителів та батьків про події, що відбуваються в ліцеї,  у формі оголошень і статей на сторінках шкільної газети, на дошках оголошень та на вебсторінках навчального закладу;

надає допомогу учням та вчителям ліцею у випусках предметних та тематичних газет;

відповідає за підготовку медіаматеріалів.

Центр волонтерства

Стаття 55. Центр волонтерства забезпечує проведення благодійної роботи серед школярів, організовує їх дозвілля на перервах.

відповідає за надання допомоги тим, хто її потребує, про що рада ШП виносить рішення на засіданнях;

– розповсюджує шкільну газету;

– надає допомогу медичним працівникам, психологу, педагогічним працівникам, учням  школи у проведенні благодійних заходів;

організовує проведення запланованих ШП благодійних акцій.

Розділ 8

Правосуддя ШП

Стаття 56. Захист честі та гідності учнів, вчителів та працівників ліцею покладається на Суд учнівського самоврядування.

Стаття 57. До Суду учнівського самоврядування входять всі члени ШП та куратори.

Стаття 58. Суд розглядає заяви подавачів не пізніше як через тиждень після подачі.Термін давності – два тижня від дня події.

Стаття 59. Справа розглядається в присутності обох сторін, за згодою подавача може розголошуватись.

Стаття 60. Якщо звинувачений не з’являється на Суд без поважних причин, то справа розглядається без нього, а рішення Суду йому повідомляє один з правозахисників.

Стаття 61. Якщо заява подавача стосується педагога чи працівника ліцею, Суд може прийняти рішення про переговори Суду з тим, кого стосується заява, або з директором чи його заступником.

Стаття 62. Звинувачений має право вимагати свідків (у кількості 2 особи), звертатися до Президента чи у Парламент про перегляд справи.

Стаття 63. Куратори ШП слідкують за тим, щоб справа велася коректно.

Стаття 64. Суд має право винести наступні рішення:

– примирення сторін;

– вибачення;

– публічне вибачення;

– попередження про виключення з ліцею;

– недовіра вчителю чи працівнику ліцею.

Стаття 65.  Рішення Суду публікується і в разі необхідності доводиться до відома директора, повідомляється на Педагогічній Раді.

Розділ 9

Прикінцеві  положення

Стаття 66. Статут набуває чинності з дня його прийняття.

Стаття 67. День прийняття Статуту ШП – День визначення дати виборів Президенту ШП.

Розділ 10

Перехідні статті

Стаття 68. Парламент коригує Статут для нинішніх та майбутніх поколінь учнів.

Стаття 69. Статут є дійсним, поки відповідає сучасній структурі ліцею №15.

Стаття 70. Усі статті Статуту стосуються кожного учня та працівника ліцею,  без винятків