3 класи

Зав. МО 3 класів – Рябченко Наталія Олімпіївна


Категорія : вища
Звання: « Учитель – методист»
Методична тема: «Формування та розвиток інноваційної та творчої особистості учня в навчально – виховному процесі»

В роботі активно використовую сучасні інтерактивні технології,які дають можливість формувати власний життєвий досвід дитини. Навчальний процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів та вчителя. Це співнавчання, взаємонавчання.В навчально – виховному процесі віддаю перевагу методу проектів, як одному з найкращих засобів креативно – пізнавальної діяльності молодших школярів. За допомогою активного впровадження ІКТ в навчально- виховний процес, допомагаю учням орієнтуватися в інформаційному просторі, навчаю працювати в команді, творчо думати і результативно діяти.

Члени методичного об’єднання:

Найдьон Олена Олексіївна

Категорія : вища

Звання : «Старший учитель»

Методична тема: «Розвиток творчої діяльності учнів на уроках естетичного циклу»

Уроки будую так, щоб вони були захопливими, цікавими, щоб успіхи в навчанні породжували в учнів почуття радості, розвивали пізнавальні інтереси та творчі здібності.

Основні методи і форми роботи на уроках
художньо-естетичного циклу, які застосовую є розповідь, бесіда з використанням ілюстративного матеріалу, конкурси, ігри, групові й самостійні практичні роботи. Організовуючи інтерактивне навчання, використовую рольові ігри, казки, загадки, змагання, ігрові ситуації Під час малювання музичний супровід допомагає створити творчу атмосферу. У класі постійно діє виставка творчих робіт учнів. Проводжу різноманітні екскурсії.

Гурин Валентина Миколаївна

Категорія : вища

Звання : «Старший учитель»

Методична тема: «Формування у школярів практичних умінь моделювати,вимірювати та креслити   на уроках математики»

Методи ,що використовую на уроках для ознайомлення з новим матеріалом та для закріплення вивченого матеріалу :

  • розповідь ,пояснення ,репродуктивна бесіда ,
  • експериментально-практичний метод,самостійна робота
  • учнів з підручником ,самостійно-пошуковий метод.
  • Намагаюсь «Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, здобути в їхніх серцях почуття гордості,
  • власної гідності-це перша заповідь виховання .

Успіх у навчанні –єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для переборення труднощів та бажання вчителя» (В .О.Сухомлинський)

Бут Тетяна Василівна

Категорія:вища

Звання :“Cтарший учитель”

Методична тема: “Розвиток пізнавальної активності школярів шляхом використання народознавчого матеріалу”

Прийоми і методи:

  • метод словесних посередників (матеріал прив’язується до ряду осмислених слів);
  • метод розбиття на групи (розбиття ряду об’єктів на частки і поєднання часток в ритмічну структуру при вимові назв об’єктів через інтонаційне виділення або виклад у формі віршів.
  • запам’ятовування опорних слів, дат, з якими пов’язується те, що заучується.

Семчижина Маграрита Олегівна