Оголошення про проведення конкурсного відбору керівника загальноосвітнього навчального закладу комунальної форми власності м. Чернігова

Оголошення про проведення

конкурсного відбору керівника загальноосвітнього навчального закладу комунальної форми власності м. Чернігова

 Найменування та місцезнаходження закладу

освіти

Ліцей № 15

 

Адреса: 14037, м. Чернігів, вул. Козацька, 4-б

 Найменування посади та умови праці Директор

 

Посадовий оклад – 9428,10 грн.

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно контракту відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 року №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»

 Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду Посаду директора закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків
 Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсі, та строк їх подання  Для участі у конкурсі подають такі документи:

–       заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

–       автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

–       копія паспорта громадянина України;

–       копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

–       документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

–       копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково – педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

–       довідка про відсутність судимості;

–       довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

–       мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подаються особисто (або уповноважено згідно з довіреністю особою) до 02.03.2021 року до 17.00 у відділ кадрової та юридичної роботи управління освіти Чернігівської міської ради, за адресою: проспект Перемоги, 141, каб. 221. тел. 3-30-93

 

Етапи проведення конкурсу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс складається з таких етапів:

–       прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

–       перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

–       допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

–       ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

–       проведення конкурсного відбору;

–       визначення переможця конкурсу;

–       оприлюднення результатів конкурсу.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

–       перевірки знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти (письмове тестування);

–       перевірки професійних компетентностей шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

–       публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Про дату та місце проведення конкурсного відбору буде оголошено додатково.